ï»?!DOCTYPE html> 重庆华硕å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸â”ƒå¾½{‘·中å›ãqäh ·æ?/title> <meta name="Keywords" content="云南区域"/> <meta name="Description" content="云南"/> <meta content="telephone=no" name="format-detection" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <meta name="renderer" content="webkit"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,user-scalable=no"> <meta name="full-screen" content="yes"> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/less.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/aos.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/jquery.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/style2.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="hd"> <div class="wp"> <div class="logo"><a href="/" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20170901041626.png" alt="重庆华硕å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸" width="" height=""/></a></div> <div class="menu"> <div class="zzsc"> <li> <a href="/">首页</a> </li> <li> <a href="/about/">关于我们</a> <div class="second"> <a href="/about/">华硕½Ž€ä»?/a> <a href="/about/about5.html">华硕构架</a> <a href="/about/about6.html">华硕历程</a> <a href="/about/about12.html">华硕版图</a> <a href="/about/about7.html">华硕文化</a> <a href="/about/about8.html">华硕办公</a> <a href="/buy/">华硕荣誉</a> </div> </li> <li> <a href="/news/">新闻资讯</a> <div class="second"> <a rel="nofollow" href="/news/type/">华硕新闻</a> <a rel="nofollow" href="/news/hsxw/">行业新闻</a> <a rel="nofollow" href="/news/hsgg/">华硕公告</a> <a rel="nofollow" href="/about/about14.html">十年华硕</a> </div> </li> <li> <a href="/supply/">华硕工程</a> <div class="second"> <a rel="nofollow" href="/hszj/">华硕在徏</a> <ul class="search_tow"> <li><a href="/hszj/cq/">|——重庆区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/sc/">|——四川区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/yn/">|——云南区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/ax/">|——广西区åŸ?/a></li> </ul> <a rel="nofollow" href="/cs/">华硕业ç‡W</a> <ul class="search_tow"> </ul> <a href="/about/about9.html">华硕CI</a> </div> </li> <li> <a href="/about/about3.html">人力资源</a> <div class="second"> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html">人才招聘</a> <a rel="nofollow" href="/download/">员工风采</a> </div> </li> <li> <a href="/about/about2.html">合作伙伴</a> </li> <li> <a href="/contact/">联系我们</a> </li> </div> <script src="/template/NESTXY000012/js/jquery.min.js"></script> <script> $(function(){ var zzsc = 1; // 默认å€égؓ0åQŒäºŒ¾U§èœå•å‘下滑动显½Cºï¼›å€égؓ1åQŒåˆ™äºŒçñ”菜单向上滑动昄¡¤º if(zzsc ==0){ $('.zzsc li').hover(function(){ $('.second',this).css('top','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); }else if(zzsc ==1){ $('.zzsc li').hover(function(){ $('.second',this).css('bottom','30px').show(); },function(){ $('.second',this).hide(); }); } }); </script> </div> </div> </div> <div class="c"></div> <div id="m-hd"> <a href="/" class="m-logo" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20170901041626.png" alt="重庆华硕å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸" width="" height=""/></a> <div class="m-trigger"></div> <ul class="m-nav"> <li><a href="/" class="v1" rel="nofollow">首页</a></li> <li class="xh"><a href="javascript:;" class="v1" rel="nofollow">关于我们<span class="bt"></span></a> <dl> <dd><a href="/about/">华硕½Ž€ä»?/a></dd> <dd><a href="/about/about4.html">æ€È»ç†è‡´è¾?/a></dd> <dd><a href="/about/about5.html">华硕构架</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html">华硕历程</a></dd> <dd><a href="/about/about12.html">华硕版图</a></dd> <dd><a href="/about/about7.html">华硕文化</a></dd> <dd><a href="/about/about8.html">华硕办公</a></dd> <dd><a href="/buy/">华硕荣誉</a></dd> </dl> </li> <li class="xh"><a href="javascript:;" class="v1" rel="nofollow">新闻资讯<span class="bt"></span></a> <dl> <dd> <a rel="nofollow" href="/news/type/">华硕新闻</a> </dd> <dd> <a rel="nofollow" href="/news/hsxw/">行业新闻</a> </dd> <dd> <a rel="nofollow" href="/news/hsgg/">华硕公告</a> </dd> <li class="nxh"><a href="javascript:;" class="v1" rel="nofollow">十年华硕<span class="bt"></span></a> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about14.html">十年¾Uªå¿µå†?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about15.html">十年回顾</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about16.html">十年盛典èŠÞqÕQ</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about17.html">内训èŠÞqÕQ</a></dd> </dl> </li> </dl> </li> <li class="xh"><a href="javascript:;" class="v1" rel="nofollow">华硕工程<span class="bt"></span></a> <dl> <dd> <a rel="nofollow" href="/hszj/">华硕在徏</a> </dd> <dd> <a rel="nofollow" href="/cs/">华硕业ç‡W</a> </dd> <dd><a href="/about/about9.html">华硕CI</a></dd> </dl> </li> <li class="xh"><a href="javascript:;" class="v1" rel="nofollow">人力资源<span class="bt"></span></a> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">人才招聘</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/">员工风采</a></dd> </dl> </li> <li class="xh"><a href="/about/about2.html" class="v1" rel="nofollow">合作伙伴</a></li> <li class="xh"><a href="/contact/" class="v1" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="c"></div> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/jquery1.42.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/jquery.SuperSlide.2.1.2.js"></script> <div class="fullSlide" style="padding-top: 100px;"> <div class="bd"> <ul> <li><a target="_blank" href="/"><img src="/template/NESTXY000012/images/banner-1.jpg"/></a></li> <li><a target="_blank" href="/"><img src="/template/NESTXY000012/images/banner-2.jpg"/></a></li> </ul> </div> <div class="hd"><ul></ul></div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(".fullSlide").slide({ titCell:".hd ul", mainCell:".bd ul", effect:"leftLoop", vis:"auto", autoPlay:true, autoPage:true, trigger:"click" }); </script> <div class="wp"> <div class="tit-nav"><h3><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">华硕工程</a> > <a href="/hszj/">华硕在徏</a> > <a href="/hszj/yn/">云南区域</a></h3></div> <div class="tit-N"> <div class="tit-l"> <dl><dd style=" padding-left: 35px; background: url(/template/NESTXY000012/images/hyzx1.jpg) no-repeat 5px;" >华硕工程</dd></dl> <div class="news-nl"> <ul> <li><a href="/hszj/">华硕在徏</a></li> <ul class="search_tow"> <li><a href="/hszj/cq/">|——重庆区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/sc/">|——四川区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/yn/">|——云南区åŸ?/a></li> <li><a href="/hszj/ax/">|——广西区åŸ?/a></li> </ul> <li><a href="/cs/">华硕业ç‡W</a></li> <ul class="search_tow"> </ul> <li><a href="/about/about9.html">华硕CI</a></li> </ul> </div> </div> <div class="tit-r"> <div class="tit-rn" style=" padding-left: 35px; background: url(/template/NESTXY000012/images/hyzx2.jpg) no-repeat 5px;" > <div class="wk"> <div class="nxs"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">华硕工程</a> > <a href="/hszj/">华硕在徏</a> > <a href="/hszj/yn/">云南区域</a></div> </div> </div> <div class="news-nrl"> <ul> <li> <div class="bk"> <div> <a href="/supply/114.html"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30570/201809131710563223057066719.jpg?path=www.cqxn023.com/uploads/cp/201809131710563223057066719.jpg" alt="融创昆明融创城项目A6-1地块" width="370" height="270"/> </a> </div> <div> <a href="/supply/114.html" style="width:100%;height:100%;display:block;"> <div class="pad"> <em></em> <h3>融创昆明融创城项目A6-1地块</h3> <span class="more">案例详情</span> </div> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="c"></div> <div class="pagess_w"> <div class="pagess"> <ul><li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一™å?/li> </ul> </div> </div> </div> <div class="c"></div> <div id="fd" class="index-fd pr"> <div class="map-bg3"></div> <div class="wp"> <div class="fd-top"> <dl class="fd-1 hidden-xs"> <!-- <dt>关于我们</dt>--> <dd> <ul class="ul-fd"> <li class="fd398" style="background:url(/template/NESTXY000012/images/dz.png) no-repeat 2px">地址åQšé‡åº†å¸‚两江新区栖霞è·?8可‚žåˆ›Â·é‡‘贸时ä»?7æ ?/li> <li class="fd398" style="background:url(/template/NESTXY000012/images/dh.png) no-repeat 2px">电话åQ?23-67987612</li> <li class="fd398" style="background:url(/template/NESTXY000012/images/yx.png) no-repeat 2px">邮箱: cqhs2008@126.com</li> <li class="fd398" style="background:url(/template/NESTXY000012/images/wz.png) no-repeat 2px">¾|‘址åQšwww.abffox.cn</li> </ul> </dd> </dl> <dl class="fd-1 block-xs"> <dt>友情链接</dt> <dd> <ul class="ul-fd"> <li class="pl20"><a target="_blank"> 重庆市äh民政åº?/a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 住房和城乡徏è®ùNƒ¨</a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 龙湖集团</a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 市设计院</a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 重庆工程招投标信æ?/a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 重庆å»ø™®¾å·¥ç¨‹ä¿¡æ¯¾|?/a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 携程¾|?/a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> 华硕能源</a></li> <li class="pl20"><a target="_blank"> OA办公</a></li> </ul> </dd> </dl> <dl class="hidden-xs"> <dd> <ul class="ul-fd"> <li style="width: 49%;"><img src="/template/NESTXY000012/images/ewm.png" /><em>扫一扫关注微信公众号</em></li> <li style="width: 49%;"><img src="/template/NESTXY000012/images/sjewm.png" /><em>扫一扫打开官方¾|‘ç«™</em></li> </ul> </dd> </dl> </div> </div> <div class="fd-copy hidden-xs"> <div class="wp"> <div class="footerNav" id="footer_nav"> <a href="/about/">关于我们</a><em>|</em> <a href="/supply/">¾lå…¸æ¡ˆä¾‹</a><em>|</em> <a href="/news/">新闻动æ€?/a><em>|</em> <a href="/about/about2.html">服务™å¹ç›®</a><em>|</em> <a href="/contact/">联系我们</a> </div> <div class="footerN"> Copyright©é‡åº†åŽç¡•å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸ <br /> 备案åøP¼š<a target="_blank" rel="nofollow">渝ICPå¤?1002876å?1</a>   Powered by </div> <div class="wjba"> <a > <img height="90" width="auto" src="/template/NESTXY000012/images/logo-(2).png" /> </a> <!-- <iframe frameborder="0" height="90" width="90" allowtransparency="true" scrolling="no" src="http://www.cqgseb.cn/ztgsgl/WebMonitor/GUILayer/eImgMana/gshdimg.aspx?sfdm=120180414093350438418"></iframe>--> </div> </div> </div> </div> <!-- <div class="phonefooternav"> <ul> <li> <a href="tel:023-67987612"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>华硕工程</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> --> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/lib.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/animate.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000012/css/flexslider.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/flexslider.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000012/js/banner.js"></script> <script src="/template/NESTXY000012/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script> $('.ul-news-i li').hover(function(){ $(this).toggleClass('on'); }) $('.ul-icon-i li').hover(function(){ $(this).find('img:first').fadeIn(100); $(this).find('.pic-icon').animate({top:0}); },function(){ $(this).find('.pic-icon').animate({top:-134}); $(this).find('img:first').fadeOut(100); }) $('.case-img').hover(function(){ $(this).toggleClass('on'); }) </script> <style> .onL x{ cursor: pointer; transition: all 0.6s; -mz-transform:all 0.6s; -webkit-transform:all 0.6s; -o-transform:all 0.6s; transform: scale(2,2.5); -mz-transform:scale(2,2.5); -webkit-transform:scale(2,2.5); -o-tansform:scale(2,2.5); } </style> <script> $('.bk img').hover(function(){ $(this).toggleClass('onL'); }); </script> <script> $("#video_content .cur object").css(width,100%); </script> <script> $(".xh").click(function(event){ $(this).children('dl').removeClass(' '); $(this).children('dl').toggleClass('mainx');   event.stopPropagation(); }) $(".nxh").click(function(event){ $(this).children('dl').toggleClass('mainx1');   event.stopPropagation(); }) </script> <script> $(function(){ //获取‹¹è§ˆå™¨å®½åº? var _width = $(window).width(); if(_width < 425){ //直接ä¸ø™¯¥divæ·ÕdŠ w1024样式,会覆盖前一个样å¼? $(".bk iframe").attr('width','100%') //$(".w").addClass("w1024"); //修改该div的class属性å€égؓw1024 // $(".w").attr("class","w1024"); //¿U»é™¤è¯¥div原本的样式,òq¶æ·»åŠ w1024˜q™ä¸ªæ ·å¼ //$(".w").removeClass("w").addClass("w1024"); } }); </script> <style> .search_tow{display: none;} </style> <script> $(".news-nl").find("a").eq(0).attr("href","javascript:;"); $(".news-nl").find("a").eq(0).text("华硕在徏 +");; $(".news-nl").find("a").eq(0).click(function(){ $(".search_tow").toggle(); }); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>